Job Archives

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Triển khai kế hoạch tuyển dụng đã xây dựng để đảm bảo nguồn nhân lực

Read More

Full time
Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội
Posted 7 tháng ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tạo lập và triển khai chiến dịch Digital Marketing Quản lý, giám sát phòng chống, xử

Read More

Full time
Hà Nội
Posted 7 tháng ago

Lương thỏa thuận

Read More

Full time
Hà Nội
Posted 8 tháng ago

Mức lương thỏa thuận

Read More

Full time
Hà Nội
Posted 8 tháng ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng, đào tạo và quản lý đội nhóm Telesale – Chịu trách nhiệm về

Read More

Full time
Hà Nội
Posted 8 tháng ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Xây dựng kế hoạch và điều hành hoạt động của nhóm: – Lập kế hoạch

Read More

Full time
Hải Phòng
Posted 8 tháng ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng, triển khai và quản lý việc thực hiện các chính sách, quy trình quản

Read More

Full time
Hà Nội
Posted 8 tháng ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC -Làm việc theo ca trực được phân công (kể cả ngày nghỉ, lễ tết) đảm bảo

Read More

Full time
Hà Nội
Posted 8 tháng ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Giám sát cuộc gọi và đánh giá chất lượng cuộc gọi của các tổng đài

Read More

Full time
Hồ Chí Minh
Posted 8 tháng ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Giám sát và vận hành hệ thống GDC (Global Delivery Center) cho khách hàng của

Read More

Full time
Hà Nội
Posted 8 tháng ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Chăm sóc Khách hàng sẵn có từ data công ty cung cấp. – Tìm kiếm,

Read More

Part time
Hồ Chí Minh
Posted 8 tháng ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Hỗ trợ tất cả các công việc và yêu cầu liên quan đến nhân sự

Read More

Part time
Hà Nội
Posted 8 tháng ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng đội ngũ tư vấn

Read More

Full time
Hà Nội
Posted 8 tháng ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lên ý tưởng, triển khai các đề tài, đề án xin kinh phí từ ngân sách

Read More

Full time
Hà Nội
Posted 8 tháng ago

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Kết nối với chủ đầu tư để khai thác phát triển nguồn dự án Bất

Read More

Full time
Hà Nội
Posted 8 tháng ago