Ông Khiếu Hữu Thanh

Tổng giám đốc

15+ năm kinh nghiệm ở vai trò Giám đốc Nhân sự  trong các Ngân hàng / Khoáng sản/ BĐS / Dịch vụ phái cử lao động

KeyStaffing.vn

Mobile: 090346 3392

Email: ThanhKH@keystaffing.vn