Ông Khiếu Hữu Thanh

Tổng giám đốc

15+ năm kinh nghiệm ở vai trò Giám đốc Nhân sự  trong các Ngân hàng / Khoáng sản/ BĐS / Dịch vụ phái cử lao động

KeyStaffing.vn

Mobile: 090346 3392

Email: ThanhKH@keystaffing.vn

//keystaffing.vn/wp-content/uploads/2017/10/footer-logo1.png

KeyStaffing.vn

Mobile: 090346 3392

Email: ThanhKH@keystaffing.vn

Newsletter

Enter your email address here always to be updated. We promise not to spam!