Ông Lã Bá Huy

Cố vấn Chiến lược

26+ năm kinh nghiệm ở vai trò Phó TGĐ / Giám đốc Nhân sự  tại các nhà máy FDI / Dịch vụ phái cử lao động

KeyStaffing.vn

Mobile: 090346 3392

Email: ThanhKH@keystaffing.vn

//keystaffing.vn/wp-content/uploads/2017/10/footer-logo1.png

KeyStaffing.vn

Mobile: 090346 3392

Email: ThanhKH@keystaffing.vn

Newsletter

Enter your email address here always to be updated. We promise not to spam!