Để giải quyết các chế độ cho người lao động, sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ là căn cứ quan trọng để người lao động có thể hưởng những quyền lợi cần thiết. Tuy nhiên, nhiều người sau khi nghỉ việc lại thờ ơ với việc lấy sổ BHXH. Điều này sẽ khiến người lao động mất nhiều quyền lợi.

Không được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp ngay sau khi nghỉ việc, người lao động
phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 47 Luật Việc làm năm 2013,
bao gồm:

– Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. (Trừ trường hợp
Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật, người hưởng lương hưu,
trợ cấp mất sức lao động hàng tháng
)

– Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong 24 tháng trước
khi chấm dứt hợp đồng.

– Đã nộp hồ sơ tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời gian 3 tháng, kể từ
ngày chấm dứt hợp đồng.

Hồ sơ hưởng trợ cấp bao gồm:

– Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;

– Bản chính/bản sao có chứng thực/bản sao kèm bản chính để đối chiếu của một
trong các giấy tờ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm
việc;

– Bản chính sổ bảo hiểm xã hội.

– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp. (Trừ
các trường hợp: thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, bị tạm giam,
chết…)

Như vậy, có thể thấy, sổ BHXH là một trong những giấy tờ bắt buộc phải có
trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu không có sổ BHXH,
dù người lao động đủ các điều kiện khác thì cũng sẽ không được
nhận trợ cấp thất nghiệp
 do hồ sơ không hợp lệ.

Tuy nhiên, nếu chưa hưởng ngay thì số tiền trợ cấp thất nghiệp này sẽ không
mất đi mà thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được bảo lưu và cộng dồn
cho lần hưởng tiếp theo khi người lao động đủ điều kiện.

Không được hỗ trợ học nghề

Hỗ trợ học nghề là một trong những quyền lợi dành cho người lao động tham
gia bảo hiểm thất nghiệp sau khi nghỉ việc. Theo Điều 55 Luật Việc làm, người
lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24
tháng trước khi chấm dứt hợp đồng có thể làm hồ sơ để nhận khoản hỗ trợ này. Hồ
sơ hưởng hỗ trợ học nghề bao gồm các giấy tờ sau:

– Đang chờ giải quyết hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học
nghề tại nơi hưởng: Hồ sơ gồm đơn đề nghị hỗ trợ học nghề.

– Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương khác:
Hồ sơ gồm Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề và Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất
nghiệp.

– Trường hợp đủ điều kiện hưởng hỗ trợ học nghề nhưng không đủ điều kiện
hưởng trợ cấp thất nghiệp, hồ sơ cần nộp bao gồm:

+ Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu.

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để
đối chiếu của một trong các giấy tờ: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc, quyết định thôi việc, quyết định sa
thải, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp
đồng …

+ Sổ bảo hiểm xã hội.

(Điều 24 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, sửa bởi Nghị định 61/2020/NĐ-CP)

Như vậy, để hưởng hỗ trợ học nghề, hồ sơ mà người lao động nộp sẽ phải có sổ
BHXH hoặc không thì người lao động phải thuộc trường hợp đang chờ giải quyết
hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong khi đó, nếu đang chờ giải quyết hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
thì trước đó, người lao động đã phải nộp sổ BHXH cho trung tâm dịch vụ việc
làm.

Vì vậy, nếu nghỉ việc mà không lấy sổ BHXH, người lao động
cũng sẽ không được nhận hỗ trợ học nghề
. Mặt khác, nếu không làm
thủ tục hưởng thì người lao động sẽ mất quyền lợi này mà không được cộng dồn
cho lần hưởng sau.

Không thể làm thủ tục hưởng BHXH 1 lần

Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật BHXH 2014 và khoản 1 Điều 1 Nghị
quyết 95/2013/QH13, nếu không thuộc các trường hợp đặc biệt, người lao động sau
1 năm kể từ khi nghỉ việc sẽ được lấy BHXH 1 lần. Quyết định 222/QĐ-BHXH năm
2021 đã hướng dẫn cụ thể hồ sơ đề nghị nhận BHXH 1 lần trong trường hợp này
gồm:

– Bản chính Sổ bảo hiểm xã hội.

– Bản chính Đơn đề nghị.

Theo đó, có thể nhận thấy, hồ sơ hưởng BHXH một lần cũng buộc phải có sổ
BHXH. Nếu không có sổ BHXH, hồ sơ sẽ bị thông báo là không hợp lệ.
Chính vì vậy, nếu muốn nhận số tiền này, người lao động bắt buộc phải trở lại
công ty cũ để lấy sổ BHXH.

Tuy nhiên, nếu chưa rút BHXH một lần ngay, người lao động không bị mất đi
quyền lợi. Thời gian tham gia BHXH sẽ tiếp tục được bảo lưu đến khi có đủ hồ sơ
để thực hiện rút một lần.

(Nguồn: CafeF)

 

KeyStaffing.vn

Mobile: 090346 3392

Email: ThanhKH@keystaffing.vn