//keystaffing.vn/wp-content/uploads/2017/09/28793_rezzie-min.png

Phòng Nhân sự thuê ngoài

Trong thời kỳ phát triển nhanh chóng, outsourcing là xu hướng phát triển tất yếu của các doanh nghiệp. Các công ty có xu hướng tập trung vào core business (dịch vụ lõi) để nhanh chóng phát triển, đẩy nhanh tăng trưởng, nâng tầm dịch vụ sản phẩm và tận dụng nguồn lực. Các dịch vụ hỗ trợ vận hành như Marketing, CNTT, Kế toán và Nhân sự… dần được chuyển sang các công ty chuyên nghiệp thực hiện vai trò này.
Keystaffing đi đầu xu hướng trong việc cung cấp dịch vụ trọn gói về công tác Nhân sự
“Phòng Nhân sự thuê ngoài” thực hiện toàn bộ các chức năng nhân sự trong doanh nghiệp từ Xây dựng chính sách, Tham mưu chiến lược nhân sự, đến Vận hành: Tuyển dụng, tính lương, BHXH, quản lý ngân sách, đào tạo…..

CÁC VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP TRONG CÔNG TÁC NHÂN SỰ

CHÍNH SÁCH

Trong Nhân sự, có khoảng 52 Chính sách, Quy chế, Quy định, …quan trọng nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng xây dựng được đầy đủ và hiệu quả để vận hành.

HỒ SƠ DỮ LIỆU

Trên 70% doanh nghiệp quản trị dữ liệu, thông tin nhân sự bằng cách thủ công, file lưu riêng rẽ, không khoa học, không mang tính hệ thống và thiếu tính liên kết, kế thừa, tiềm ẩn rủi ro

VẬN HÀNH

Nhiều doanh nghiệp sử dụng bộ phận Nhân sự kiêm nhiệm nhiều mảng, không chuyên sâu về nhân sự, chuyên môn không đảm bảo tất cả các mảng, thiếu tính update các văn bản quy phạm pháp luật, phương thức vận hành chưa khoa học… Không linh hoạt chi phí nhân sự

CHI PHÍ CAO

Chi phí duy trì bộ phận Nhân sự trong doanh nghiệp đôi khi khá lớn (do đa nhiệm) có thể gây lãng phí nguồn lực, chưa hiệu quả hoặc gây gián đoạn vận hành khi có cán bộ bộ phận này nghỉ việc

LỢI ÍCH KHI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHÒNG NHÂN SỰ THUÊ NGOÀI
http://keystaffing.vn/wp-content/uploads/2017/09/LOI-ICH-KHACH-HANG-NHAN-SU-THUE-NGOAI-e1629792334939-1024x500.png
ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA GIÀU KINH NGHIỆM VÀ THỰC CHIẾN

KeyStaffing.vn

Mobile: 090346 3392

Email: ThanhKH@keystaffing.vn