//keystaffing.vn/wp-content/uploads/2017/09/63379-min.png

Dịch vụ Tiền gắn kết

Theo thống kê 2019, có khoảng 28% nhân sự qua thử việc theo thời gian luật định 2 tháng bị đánh giá “dưới mức kỳ vọng” sau khi đã ký hợp đồng lao động. Nguyên nhân chính là do Nhà tuyển dụng không có đủ thời gian để đánh giá nhân sự đó kỹ hơn.

Trước thực tiễn này, Keystaffing phát triển một dịch vụ “Tiền gắn kết” để giúp các bên liên quan có thêm thời gian, thêm công cụ và được tự vấn & hỗ trợ cần thiết cho câu trả lời: Doanh nghiệp tìm đúng người, và Nhân sự tìm đúng việc.

CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
http://keystaffing.vn/wp-content/uploads/2017/09/tien-gan-ket-1-801x394.png
GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI SẼ GIÚP 2 BÊN BẰNG QUY TRÌNH GẮN KẾT
http://keystaffing.vn/wp-content/uploads/2017/09/tien-gan-ket-2-789x408.png
ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA GIÀU KINH NGHIỆM VÀ THỰC CHIẾN

KeyStaffing.vn

Mobile: 090346 3392

Email: ThanhKH@keystaffing.vn